A

Archiwalne

Wystawy

Celem wystawy jest przedstawienie życia i działalności wybitnych Misjonarzy.

B

Biblioteczne

Wystawy

Na wystawie zostały zaprezentowane cenne woluminy ze zbioru starodruków biblioteki która zawiera głównie dzieła o charakterze religijnym.

W

Wincentyńskie

Wystawy

Na wystawie zaprezentowane zostały następujące zagadnienia: ewangelizacja, formacja duchowieństwa…

Wystawy biblioteczne

Biblia w obrazach

Celem tej wystawy było zaprezentowanie zbiorów biblijnych. Można na niej było obejrzeć m.in. unikatowe biblie łacińskie:

Biblia Sacra z 1260 r., Biblia Sacra z 1480 r., oraz najstarsze wydania Pisma Świętego w języku polskim: Biblię Leopolity z 1561 r, Biblię Brzeską z 1563 r., Biblię Wujka z 1599 r. i Biblię Gdańską z 1623 r. Głównym motywem łączącym woluminy pokazane na wystawie były drzeworyty i miedzioryty umieszczone różnych wydaniach Pisma Świętego.

Wystawy biblioteczne

Druki ulotne, klocki, konwoluty

Księgozbiór jest bardzo zróżnicowany pod względem formy. Związane jest to z długotrwałym kształtowaniem się i pochodzeniem woluminów z różnych kolekcji. Szczególne formy biblioteczne stanowią klocki.

Klocek introligatorski, inaczej druki współoprawne, to dwa lub więcej dzieł, których każdy stanowi jednostkę katalogową, połączonych mechanicznie wspólną oprawą. Drugie i następne dzieła klocka noszą nazwę adligatów. Połączenie wspólną oprawą wynikało z oszczędności materiałów – dawna książka była dobrem luksusowym.

Wystawy biblioteczne

Historia zapisana w drukach ulotnych

Druki ulotne i okolicznościowe mają długą historię, a także precedensy w postaci odręcznych zapisów na różnorodnym materiale. Poprzednikami takich druków były antyczna ostraka i średniowieczne teksty rozmaitej treści oraz przeznaczenia, utrwalane na luźnych kartach pergaminowych i papierowych, a także obrazki o tematyce religijnej i świeckiej odbijane z płyt drzeworytowych. Z drukami ulotnymi łączy je zawartość i funkcja, dzieli technika zapisu, wielkość nakładu i – w konsekwencji – zasięg oddziaływania.

Katechizm drogowskazem wiary

Termin „katechizm” pojawił się po raz pierwszy najprawdopodobniej we Francji w 1327 roku. W roku 1357 arcybiskup Yorku John Thoresby użył tego terminu na określenie książki zawierającej syntetyczny i całościowy wykład nauki chrześcijańskiej. W znacznym stopniu do spopularyzowania tego terminu przyczynił się również Marcin Luter.

Na ratunek książce

Na wystawie prezentujemy cenne woluminy ze zbioru starodruków biblioteki stradomskiej. Zbiór liczący ok. 15 tysięcy starodruków zawiera głównie dzieła o charakterze religijnym, w tym szereg unikatowych wydań biblii, ksiąg liturgicznych, mszałów, antyfonarzy, ewangeliarzy. Znajdziemy tam również dzieła z dziedziny medycyny,
geografii, botaniki, sztuki, literatury, historii, filozofii. Biblioteka posiada bogatą kolekcję druków ulotnych z XVIII wieku.

Na ratunek książce cz. II

Celem kolejnej wystawy w Muzeum Historyczno-Misyjnym Księży Misjonarzy w Krakowie jest prezentacja cennych książek z tzw. księgozbioru kleparskiego będącego częścią zbioru starodruków biblioteki Stradomskiej prowadzonej przez misjonarzy. Wystawa ta jest II częścią wieloletniego projektu przygotowanego przez bibliotekę, którego zadaniem jest ochrona i konserwacja zabytkowego księgozbioru biblioteki Stradomskiej.

O ratowaniu “Vita Christi” Ludolfa z Saksonii

Celem kolejnej wystawy w Muzeum Historyczno-Misyjnym Księży Misjonarzy w Krakowie jest prezentacja cennych książek z księgozbioru biblioteki stradomskiej prowadzonej przez misjonarzy. Ludolf z Saksonii (ok. 1295-1377), zakonnik, pisarz religijny. Przez ponad 26 lat związany z dominikanami. W 1340 przeniósł się do kartuzów. Pełniąc tam m.in. funkcję przełożonego w klasztorze w Strassburgu. Pozostawił po sobie wiele znakomitych dzieł, z których najwybitniejszym było „Vita Christi”.

Przywrócony blask

Wystawa ta była częścią wieloletniego projektu, przygotowanego przez bibliotekę, którego zadaniem jest ochrona i konserwacja zabytkowego księgozbioru. W 2008 roku objęto konserwacją zachowawczą 139 woluminów z księgozbioru stradomskiego i kleparskiego. Prace przeprowadziły konserwatorki dzieł sztuki: Katarzyna Wawrzyniak-Łukaszewicz, Agnieszka Ciesielska i Marta Winiarczyk. Dwa klocki drukarskie (różne dzieła połączone wspólną oprawą) zostały poddane konserwacji pełnej. Obydwa woluminy są unikatami. Pierwszy klocek zawiera 8 książek. Są to inkunabuły (druki do 1500 r.) i postinkunabuły (druki po 1500 r.).

W deszczki oprawić

Świetną okazją do zapoznania się z tą mało znaną dziedziną historii kultury i rzemiosła artystycznego będzie wystawa organizowana przez Bibliotekę Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Kolekcja cennych opraw eksponowana we wnętrzach Muzeum Historycznego Księży Misjonarzy jest wyjątkowym wydarzeniem na tle wystaw prezentujących stare druki – jej tematem będzie bowiem nie dorobek drukarzy, ale zdecydowanie mniej znany, a co najmniej równie interesujący dorobek introligatorów.

Znaki własnościowe

Tym razem Biblioteka Księży Misjonarzy prezentuje najcenniejsze i najciekawsze znaki własnościowe odkryte na drukach od XV do XIX w. Niewątpliwie największą atrakcją są dwie, zidentyfikowane kilka lat temu książki, wchodzące niegdyś w skład najsłynniejszej polskiej biblioteki królewskiej – szesnastowiecznej książnicy Zygmunta Augusta. Oprócz nich obejrzeć można część kolekcji superekslibrisów szlacheckich i biskupich, właścicieli takich jak: Jan Podoski, Mikołaj Ignacy Wyżycki czy Przecław Mojecki.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności oraz Politykę Cookies.
Translate »