Wystawa ta była częścią wieloletniego projektu, przygotowanego przez bibliotekę, którego zadaniem jest ochrona i konserwacja zabytkowego księgozbioru. W 2008 roku objęto konserwacją zachowawczą 139 woluminów z księgozbioru Stradomskiego i kleparskiego. Prace przeprowadziły konserwatorki dzieł sztuki: Katarzyna Wawrzyniak-Łukaszewicz, Agnieszka Ciesielska i Marta Winiarczyk.

Dwa klocki drukarskie (różne dzieła połączone wspólną oprawą) zostały poddane konserwacji pełnej. Obydwa woluminy są unikatami. Pierwszy klocek zawiera 8 książek. Są to inkunabuły (druki do 1500r.) i postinkunabuły (druki po 1500r.).

Rozpoczyna się on od dzieła Ars moriendi, z 1514 r., w którym znajdują się całostronicowe drzeworyty z przedstawieniami pokus diabelskich i pocieszeń anielskich.

Drzeworyty są niezwykłe pod względem artystycznym i formalnym. Konserwację wykonała mgr Agnieszka Ciesielska. W skład drugiego klocka wchodzi 6 druków, inkunabułów i postinkunabułów. Wszystkie prezentują znakomity warsztat typograficzny. Jedno z dzieł tego klocka, Postilla super Epistolas et Evangelia z 1499r., zawiera liczne drzeworyty ze scenami biblijnymi, które są cennym uzupełnieniem do kazań niedzielnych. Nie zachowała się oryginalna oprawa woluminu. Na podstawie analizy porównawczej z innymi zachowanymi oprawami z tego czasu zrekonstruowano jej prawdopodobną, pierwotną formę. Konserwację wykonała mgr Katarzyna Wawrzyniak-Łukaszewicz.

Bieżąca wystawa ma na celu ukazanie bogactwa i różnorodności form opraw książkowych od XVI w. do XVIII w. Prezentujemy oprawy znakomite pod względem warsztatowym: XVI -wieczne z desek obłożonych brązową, ślepo tłoczoną skórą, z zapinkami, XVII-wieczne z pergaminu oraz białej, tłoczonej skóry, często z dodanym superekslibrisem, XVIII-wieczne bogato zdobione złoceniami i marmoryzowaniem. 

Konserwacja woluminów dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patronat honorowy:

Wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Ks. Arkadiusz Zakręta CM

Patronat medialny:

Telewizja Polska Oddział Kraków

Radio Kraków

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności oraz Politykę Cookies.
Translate »