Zapraszamy na wystawę w Muzeum Historyczno-Misyjnym Księży Misjonarzy w Krakowie „Szanując przeszłość budujemy przyszłość. 70 lat „Naszej Przeszłości” (1946-2016)”. Wystawa będzie czynna w dniach 23.10 – 4.12.2016 r. W poniedziałki, wtorki i środy w godz. 14.00 – 17.00. W niedzielę w godz. 15.00 do 17.00. Głównym zadaniem zorganizowanej wystawy jest przybliżenie tematyki artykułów publikowanych w latach 1946 – 2016 na łamach periodyku naukowego „Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce”.

Wystawa składa się z następujących działów:

 • Życie i działalność ks. Alfonsa Schletza CM
 • Zasoby Archiwum „Naszej Przeszłości”
 • Historia Kościoła w średniowieczu
 • Życie i działalność biskupów polskich
 • Dzieje diecezji
 • Historia zakonów i zgromadzeń

W dniu 22 października 2016 r. organizowana przez Instytut Wydawniczy „Nasza Przeszłość”, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy i Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII odbyła się konferencja naukowa „Szanując przeszłość budujemy przyszłość. 70 lat „Naszej Przeszłości” (1946-2016)”.

Konferencja rozpoczęła się o godz. 9.00 Msza św. koncelebrowaną pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa prof. dra hab. Jana Kopca, ordynariusza diecezji gliwickiej. Po mszy św. w Auli Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie odbyła się Konferencja Naukowa którą prowadził – ks. dr Paweł Holc CM UPJPII – Rektor ITKM, a słowo wprowadzenia miał ks. dr Wacław Umiński CM UPJPII, redaktor naczelny NP. Następnie były referaty:

 • Historia i zasób Archiwum „Naszej Przeszłości” – ks. prof. dr hab. Józef Marecki UPJPII,
 • Tematyka kościoła średniowiecznego na łamach „Naszej Przeszłości” – ks. dr hab. Włodzimierz Bielak KUL,
 • Czasopismo „Nasza Przeszłość” o Millenium – ks. dr hab. Dominik Zamiatała CMF, prof. UKSW,
 • Dzieje diecezji na łamach czasopisma „Nasza Przeszłość – ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM,
 • Czasopismo „Nasza Przeszłość” jako źródło do historii zakonów i zgromadzeń w Polsce – ks. dr Wacław Umiński CM UPJPII.

Panel dyskusyjny: Rola i znaczenie „Naszej Przeszłości” Prowadzenie – ks. prof. dr hab. Józef Marecki UPJPII.

„Nasza Przeszłość” jest czasopismem poświęconym studiom z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. Już w pierwszym tomie wydanym w 1946 r. sformułowano program: „Wszystko zatem, co tylko ma związek z historią kultury katolickiej w Polsce stanie się przedmiotem zainteresowań naszych i badań. Będziemy zamieszczać rozprawy z dziedziny historii Kościoła w Polsce, historii zakonów, historii teologii, dziejów pracy misyjnej w kraju naszym i za granicą; rozprawy ogólniejszej natury, teologiczne i filozoficzne, historyczno-prawne społeczne związane z kulturą polską, znajdą również miejsce na łamach naszego wydawnictwa. […] Jest jednak idea jeszcze inna… Pragniemy mianowicie przyczynić się w miarę sił naszych do akcji gromadzenia i przygotowywania materiałów naukowych przed świętem ze wszech miar uroczystym, jakim będzie tysiąclecie chrztu Polski”.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności oraz Politykę Cookies.
Translate »