Celem wystawy jest zaprezentowanie zbiorów biblijnych i liturgicznych. Można na niej obejrzeć unikatowe biblie łacińskie: m.in. Biblia Sacra z 1260 r.; Biblia Sacra z 1480 r., biblie polskie: m.in. Biblię Leopolity z 1561 r., Biblię Brzeską z 1563 r., Biblię Wujka z 1599 r. i Biblię Gdańską z 1623 r.

Prezentowane są na niej również psałterze: m.in. Żołtarz Dawidów Walentego Wróbla z 1540 r., Psałterz Dawidowy Jana Kochanowskiego z 1606 i 1612 r. czy Psalterium Davidis z 1565 r. z księgozbioru króla Zygmunta Augusta. Wśród eksponatów na uwagę zasługuje biblia trójjęzyczna: hebrajsko-grecko-łacińska z 1572 r. W części liturgicznej możemy zobaczyć mszał rzymski trydencki, antyfonarz jak również ewangelie łacińskie i w języku starocerkiewnosławiańskim.

Elementem spinającym całą wystawę jest aspekt pasyjny. W wielu pozycjach prezentowanych na wystawie możemy podziwiać wspaniałe miedzioryty ukazujące Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa. Na szczególną uwagę zasługują dwie pozycje: Vita D.N. Jesu Christi ex verbis Evangeliorum in ipsismet concinnata, Romae 1607 i Vita, doctrina, passsio Domini nostri Jesu Christi, Augustae 1733. Warto także spojrzeć na Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu podług tekstu łacińskiego Wulgaty przekład X. Jakóba Wujka… ozdobione 230 illustracyami Gustawa Doré, Warszawa 1873.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności oraz Politykę Cookies.
Translate »