Wystawa filatelistyczna ze zbiorów ks. Wacława Knapika CM

Ks. Wacław Tomasz Knapik CM urodził się w Piekarach Śląskich 3 marca 1897 r. z rodziców: Karola i Joanny z d. Sikora. Do szkoły podstawowej uczęszczał w miejscowości urodzenia, gdzie językiem wykładowym był język niemiecki. Rodzice czując się Polakami pomyśleli dla syna o szkole polskiej i wysłali go do Krakowa do Małego Seminarium Księży Misjonarzy na Nowej Wsi, gdzie uczył się w latach 1911-1914. Po jego ukończeniu zdecydował się wstąpić do Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie i zostać kapłanem. Dokonało się to 25 listopada 1915 r. W Krakowie skończył klasy licealne i zdał maturę państwową 12 czerwca 1919 r.

Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu. Dnia 29 czerwca 1922 r. otrzymał święcenia kapłańskie w Katedrze Wawelskiej z rąk ks. bpa Adama Stefana Sapiehy. Po święceniach przełożeni wysłali go do Francji na dalsze studia teologiczne. W Strasburgu uzyskał licencjat z teologii w dniu 9 listopada 1923 r. i rozpoczął studia doktoranckie. W latach 1925-1928 w Paryżu pełnił funkcję sekretarza generalnego Misji Polskiej, której rektorem był ks. Wilhelm Szymbor CM. 

Od 1928 do 1937 udzielał się jako misjonarz objazdowy wśród Polonii francuskiej. Zamieszkiwał w tym czasie we Lyonie i stamtąd dojeżdżał do ośrodków duszpasterskich, gdzie znajdowali się emigranci polscy. 

W latach 1938 -1952 przebywał w Beaulieu i obsługiwał trzy parafie polskie, odległe od siebie o 4-5 km. Od 1952-1955 pełnił funkcję superiora domu Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji we Francji w Courbevoie.

W roku 1955 został powołany na stanowisko asystenta generalnego Kurii Generalnej Zgromadzenia w Paryżu. Urząd ten pełnił do 1963 r. W ostatnim roku po przeniesieniu Kurii Generalnej do Rzymu, pracował w Wiecznym Mieście W 1963 r. powrócił do kraju i zamieszkał w Krakowie na Stradomiu. Nadal był czynny jako lektor języka francuskiego w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy oraz jako spowiednik kleryków misjonarskich i seminariach diecezjalnych krakowskim i częstochowskim oraz jako spowiednik Sióstr Miłosierdzia Dopiero w ostatnich pięciu latach, gdy choroba serca robiła postępy zmuszony był zaniechać tych obowiązków. O śmierci mówił z całym spokojem i przygotował się na spotkanie z Bogiem. Zmarł 2 kwietnia 1980 r. Ks. Wacław Knapik był dobrym Polakiem i gorącym patriotą. Walczył o polskość, a w czasie okupacji współpracował z Francuskim Ruchem Oporu. Świadczy o tym uznanie Władz Państwowych. Otrzymał następujące odznaczenia: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski 3 klasy, Srebrny Krzyż Zasługi R.P. (1937), Brązowy Krzyż Zasługi z mieczami (1944), Médaille de la Résistance Française (1966) i Srebny Krzyż Zasługi Polskiej Misji Katolickiej we Francji (1947).

W pierwszym dziale zaprezentowano dokumenty osobiste ks. Wacława Knapika takie jak świadectwa czy dyplomy. Uzupełniają ją ordery, o których wspomniano powyżej.

Znaczki prezentowane podczas wystawy mają za zadanie przybliżyć choć w małej mierze ogromne zainteresowania ks. Knapika. W ciągu długiego życia uzbierał bogatą kolekcję obrazków, które łączyły i łączą rzesze hobbystów.

Pracując przez wiele lat we Francji właśnie z tego kraju uzbierał najwięcej znaczków. Interesowały go również inne kraje Europy Zachodniej jak Afryki czy Ameryki Północnej. Osobne miejsce poświęcał swojej ojczyźnie.

Na wystawie pokazano albumy ze znaczkami z następujących krajów: Algieru, Czech i Moraw, Francji, Hiszpanii, Holandii, Maroka, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, Watykanu i Włoch.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności oraz Politykę Cookies.
Translate »