Celem kolejnej wystawy w Muzeum Historyczno-Misyjnym Księży Misjonarzy w Krakowie jest prezentacja cennych książek z tzw. księgozbioru kleparskiego będącego częścią zbioru starodruków biblioteki stradomskiej prowadzonej przez misjonarzy.

Wystawa ta jest II częścią wieloletniego projektu przygotowanego przez bibliotekę, którego zadaniem jest ochrona i konserwacja zabytkowego księgozbioru biblioteki stradomskiej.

W roku 2005 w bibliotece Stradomskiej dzięki współpracy z Toruńskim Stowarzyszeniem „Pro libris” rozpoczęto konserwację zachowawczą księgozbioru misjonarskiego. Kontynuowana była ona w roku 2007. W jej ramach wykonano dokumentację fotograficzną i ocenę stanu zachowania wybranych 112 starodruków. Następnie oczyszczono z kurzu ich wnętrza, krawędzie i okładki.

Oczyszczono również skórzane i pergaminowe oprawy, a rozdarcia kart, ubytki papieru i wyrwane karty zabezpieczono bibułką japońską. Uszkodzenia opraw – rozdarcia skóry, pergaminu, rozwarstwienie narożników, odspojenie wyklejek – naprawiano klajstrem i klejem rybim. W jednej z książek dorobiono brakujący grzbiet ze skóry.

Do napraw grzbietów i narożników używano bandaży elastycznych, aby nawilżona klejem skóra mogła wyschnąć we właściwej formie. Po wyschnięciu książki pokrywano w celu zabezpieczenia cienką warstwą wosku pszczelego i polerowano. Do książek bez opraw wykonano pudełka ochronne z papieru bezkwasowego. Po konserwacji ponownie wykonano dokumentację fotograficzną. Na wystawie zaprezentowane zostaną wybrane woluminy poddane konserwacji zachowawczej. Oprócz woluminów pokazane zostaną także zdjęcia dokumentujące przeprowadzoną konserwację.

Koszty konserwacji zarówno zachowawczej, jak i pełnej, są duże. Każdy, kto chciałby pomóc w jej kontynuacji będzie mógł w trakcie wystawy nabyć cegiełki.

 Konserwacja woluminów dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności oraz Politykę Cookies.
Translate »