Celem kolejnej wystawy w Muzeum Historyczno-Misyjnym Księży Misjonarzy w Krakowie jest prezentacja cennych książek z księgozbioru biblioteki stradomskiej prowadzonej przez misjonarzy.

Ludolf z Saksonii (ok. 1295-1377), zakonnik, pisarz religijny. Przez ponad 26 lat związany z dominikanami. W 1340 przeniósł się do kartuzów. Pełniąc tam m.in. funkcję przełożonego w klasztorze w Strassburgu. Pozostawił po sobie wiele znakomitych dzieł, z których najwybitniejszym było „Vita Christi”. Poprzez nie wywarł wielki wpływ na kształt duchowości kartuzjańskiej, devotio moderna i licznego grona teologów, m.in. św. Franciszka Salezego, św. Ignacego Loyoli, św. Jana od Krzyża, św. Teresy Wielkiej.

Przeszło sześć wieków minęło od czasu napisania „Vita Christi”, a dzieło prawie nic nie straciło na swojej wartości, nadal zaliczane jest do ważnych komentarzy do Pisma Świętego. O jego popularności świadczy liczba wydań i przekładów. Od pierwszego, w roku 1474 w Strassburgu, aż do edycji paryskiej w roku 1880, było 88 wydań.

Na wystawie został zaprezentowany egzemplarz znajdujący się w zbiorach misjonarskich. Wydany został w 1495 roku w Norymberdze przez słynnego drukarza Antoniego Koburgera. Został on poddany gruntownej konserwacji.

Wystawa jest częścią wieloletniego projektu, przygotowanego przez bibliotekę, którego zadaniem jest ochrona i konserwacja zabytkowego księgozbioru.

W 2010 roku poddano konserwacji pełnej 1 inkunabuł, 78 druków ulotnych, natomiast konserwacją zachowawczą objęto 71 starodruków. Konserwację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego. Prace przeprowadziły konserwatorki dzieł sztuki: Katarzyna Wawrzyniak-Łukaszewicz i Agnieszka Ciesielska. Oprócz woluminów będzie można zobaczyć na wystawie zdjęcia dokumentujące przeprowadzoną konserwację.

Konserwacja woluminów dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności oraz Politykę Cookies.
Translate »