Ze zbiorów numizmatyczno-sfragistycznych Archiwum Księży Misjonarzy w Krakowie

W pierwszym dziale zaprezentowane zostaną pieczęcie i tłoki używane przez Zgromadzenie Misji. Założyciel w każdym liście wysyłanym do współbraci czy innych osób stawiał pieczęć, na której widniała postać Chrystusa, a wokół niej umieszczony był napis SUPERIOR GENERALIS CONGREGATIONIS MISSIONIS.

Analogicznych pieczęci używali inni misjonarze pełniący ważne funkcje w zgromadzeniu. Do najważniejszych należały dwie pieczęcie: Przełożonego Prowincji czyli Wizytatora i Przełożonego Domu czyli Superiora.

Od przybycia do Polski, a szczególnie od momentu powstania polskiej prowincji Zgromadzenia Misji, również misjonarze pracujący w Polsce używali specjalnych pieczęci. W tym dziale zaprezentowane zostaną również dokumenty zawierające pieczęcie królewskie i biskupie.

Ważną część wystawy stanowią medale i ordery zgromadzone przez misjonarzy. W skład tego działu wchodzą m.in. kolekcja ks. bpa Albina Małysiaka (depozyt), kolekcja ks. prof. Alfonsa Schletza i ks. dra Wacława Knapika. Można wśród nich wyróżnić medale o tematyce: maryjnej i papieskiej, przedstawiające świętych i błogosławionych oraz szeroko pojęte pamiątkowe.

Natomiast pośród orderów na uwagę zasługują zwłaszcza Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski 3 klasy, Złoty Krzyż Zasługi, Srebny Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Walecznych jak również Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice najwyższe odznaczenie papieskie. 

Na wystawie prezentowane będą również monety i banknoty. Na uwagę w tym dziale zasługuje kolekcja chińska przekazana przez bpa Souena. W tej części umieszczone zostaną również monety polskie i amerykańskie.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności oraz Politykę Cookies.
Translate »