Tym razem Biblioteka Księży Misjonarzy prezentuje najcenniejsze i najciekawsze znaki własnościowe odkryte na drukach od XV do XIX w. Niewątpliwie największą atrakcją są dwie, zidentyfikowane kilka lat temu książki, wchodzące niegdyś w skład najsłynniejszej polskiej biblioteki królewskiej – szesnastowiecznej książnicy Zygmunta Augusta. Oprócz nich obejrzeć można część kolekcji superekslibrisów szlacheckich i biskupich, właścicieli takich jak: Jan Podoski, Mikołaj Ignacy Wyżycki czy Przecław Mojecki. Część wystawy poświęcona jest historii biblioteki misjonarskiej i znakom własnościowym związanym z tym zgromadzeniem. Na ich podstawie śledzić można specyfikę biblioteki, zlepionej z mniej lub bardziej przypadkowych darów i zakupów.

Wystawę tworzą następujące działy:

Znaki królów i biskupów
Superekslibrisy
Pamiątki rodzinne
Książka a czytelnicy
Mądrości i zaklęcia
Dedykacje i komentarze czytelnicze 
Habent sua fata libellum

Z bibliotek księży misjonarzy
Siostry Miłosierdzia

Wystawa dla zwiedzających jest dostępna od 19 października do 15 grudnia 2014 roku w następujących godzinach: w poniedziałki, wtorki i środy od 14.00 do 17.00. Natomiast w niedziele od 15.00 do 17.00.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies