Wystaw w Muzeum Historyczno-Misyjnym

Biblioteka misjonarska, oprócz prac konserwatorskich i ochronnych, prowadziła także działania promocyjne w postaci organizacji wystaw w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy.

Część wystaw dotyczyła prezentacji zbiorów poddanych konserwacji. Pierwsza, pt. „Na ratunek książce”, odbyła się w dniach od 7 marca do 8 kwietnia 2006 r. Pokazano na niej wybrane woluminy z konserwacji zachowawczej przeprowadzonej w 2005 r. Następną ekspozycję, pt. „Na ratunek książce cz. II”, zorganizowano w dniach od 19 stycznia do 18 lutego 2008 r. Złożyły się na nią kolejne woluminy poddane konserwacji zachowawczej (Na ratunek, 2008). Trzecia wystawa, pt. „Przywrócony blask. Konserwacja inkunabułów i starodruków z Biblioteki Księży Misjonarzy” miała miejsce od 10 grudnia 2008 do 25 stycznia 2009 r. i stanowiła pokłosie przeprowadzonej w 2008 r. konserwacji pełnej i zachowawczej (Przywrócony blask, 2008). Czwartą wystawę, zatytułowaną „Druki ulotne, klocki, konwoluty. Konserwacja inkunabułów i starodruków z Biblioteki Księży Misjonarzy”, zorganizowano w dniach od 16 grudnia 2009 do 25 stycznia 2010 r. Pokazano na niej druki poddane konserwacji pełnej i zachowawczej w roku 2009 (Druki, 2009). Na piątej wystawie, pt. „O ratowaniu Vita Christi Ludolfa z Saksonii”, która miała miejsce od 13 lutego do 20 marca 2011 r., zaprezentowane zostało dzieło saksońskiego księcia, poddane gruntownej konserwacji. Wystawę poprzedziła konferencja prasowa, na której konserwatorki omówiły zagadnienia związane z pracą nad wspomnianym dziełem (O ratowaniu, 2011).

W ramach działań promocyjnych przygotowano także 7 wystaw okolicznościowych. W dniach od 16 października do 16 grudnia 2004 r., podczas ekspozycji pt. „Skarby biblioteki Księży Misjonarzy”, można było obejrzeć wybrane woluminy z bogatej kolekcji starodruków (Skarby, 2004). Dwie wystawy poświęcono problematyce biblijnej. Na pierwszej z nich, pt. „Biblie stradomskie”, zorganizowanej w dniach od 6 marca do 5 czerwca 2005 r., zaprezentowano najcenniejsze przykłady łacińskich i staropolskich Biblii przechowywanych w misjonarskiej bibliotece (Biblie, 2005). Nieco inny charakter miała ekspozycja pt. „Biblia w obrazach. Piękno ukryte w starych księgach Andrzej Filip Kilian, Gustaw Doré – artyści biblijni. Wystawa reprodukcji grafik Andrzeja Kiliana i Gustawa Doré”, dostępna dla zwiedzających w dniach od 4 do 28 września 2009 r. Przedstawiono na niej najpiękniejsze wizerunki artystów biblijnych, których miedzioryty bardzo często były reprodukowane w różnych edycjach Pisma Świętego (Piękno, 2009).

Jedną z ekspozycji poświęcono katechizmom (Katechizm, 2013), inną – drukom ulotnym (Historia, 2016). Interesujące były wystawy z 2014 r. dotyczące opraw znajdujących się w bibliotece misjonarskiej (W deszczki, 2014) oraz znaków własnościowych (Znaki własnościowe, 2014).

About the Author

You may also like these

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności oraz Politykę Cookies.
Translate »