Biblioteka księży misjonarzy pochwalić się może dwiema książkami należącymi niegdyś do jednej z najpiękniejszych i najsłynniejszych książnic Rzeczpospolitej w okresie staropolskim – biblioteki króla Zygmunta Augusta. Obszerny katalog tej biblioteki sporządziła Alodia Kawecka-Gryczowa, nie obejmuje on jednak dwóch pokazywanych na wystawie dzieł.

1) Concilia Medicinalia ad varia morborum Genera, … Cum Privilegiis. Venetiis, ex officina Stella, Iordanis Zilletti. 1556
De curandis morbis […] Wilhelma de Varignana (brak miejsca i roku wydania)
De aegritudinibus infantium tractatus Leonello Vittoriego, Venetiis 1557.

Na tylnej okładzinie umieszczono tradycyjną formułę własnościową odbitą majuskulnymi literami: SIGISMVNDI AVGVSTI REGIS POLONIAE MONVMENTVM ANNO 1560.

2) Physica S. Hildegardis Elementorum, … Argentorati apud Ioannem Schottum, cum Cael Maiestat priulegio ad Quinquenium 1533.

Oprawę można zaliczyć do stylowo tradycyjnych opraw biblioteki królewskiej – deska pokryta brązową skórą, okładziny spięte dwiema klamrami, na grzbiecie widocznych jest pięć zwięzów.  Na przedniej okładzinie wytłoczono majuskulne napisy – u szczytu oprawy: HILDEGARDIS PHYSICA, w pusty polu nad zwierciadłem: ET NICOLAI, w polu pod zwierciadłem: MYREPSI, a na samym dole: ANTIDOTARIUM. W zwierciadle tylnej okładziny umieszczono formułę własnościową i datę oprawienia: SIGISMUNDI AVGUSTI REGIS POLONIAE MONVMENTVM 1552.

 

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies