Andrzej Filip Kilian, Gustaw Doré – artyści biblijni